menuButton menuButton menuButton menuButton menuButton
Logotype

Tjänster

Rörentreprenörer
Anbudskalkyler, PM-beräkningar, Planering, inköp, projektledning, kontroller, etc.

Konsulter / Beställare
Budgetkalkyl, kontroll av förfrågningsunderlag innan utskick för anbudsberäkning, utredningar, kontroller etc.

Entreprenadjuridik
Kalkyl, bedömning av kostnader samt sakkunnig i tvistemål.

Kunderna är Rörentreprenörer , konsulter, beställare stora som små företag.
Kontakta mig för mer information

Tomas Garnell